Velkommen til Det Digitale Tinglysningssystem

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom, andelsboliger, køretøjer, ægtepagter og løsøre mv.

Rettighederne offentliggøres i Tingbogen. Tinglysning kan være en betingelse for, at rettigheden er gyldig og beskyttet.

Siden er nedlagt. Du bedes benytte www.tinglysning.dk