Spring navigeringselementer over til sideindhold

Velkommen til digital tinglysning

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom, andelsboliger, biler mv., løsøre og ægtepagter.
Tinglysning kan være en betingelse for at rettigheden er gyldig og beskyttet.

Du kan her:
  • anmelde en ny rettighed (nyt dokument eller påtegning).
  • forespørge på allerede tinglyste rettigheder.
  • underskrive dokument der vedrører mig.
Artikler
Ingen artikler.

Bortset fra ganske korte nyheder, primært om sagsbehandlingstid og driftsituation, der...

Tingbogen over fast ejendom

Her tinglyses ejendomsret, kreditorrettigheder i form af pant og udlæg mv. og servitutrettigheder.

Her noteres konkurs, dødsbobehandling ved bobestyrer og andre offentligretlige noteringer vedrørende ejendomsretten til fast ejendom.

Bilbogen

Her tinglyses kreditorrettigheder i form af ejendomsforbehold, pant og udlæg mv.

Her noteres konkurs eller dødsbobehandling ved bobestyrer og andre offentligretlige noteringer vedrørende køretøjer m.v.

Andelsboligbogen

Her tinglyses kreditorrettigheder i form af pant og udlæg mv. i andelsboliger.

Her noteres konkurs eller dødsbobehandling ved bobestyrer og andre offentligretlige noteringer vedrørende andelsboliger.

Personbogen

Her tinglyses kreditorrettigheder – herunder virksomhedspant - i form af pant mv. i andet løsøre.

Her tinglyses ægtepagter og værgemål.
Nyheder
Aktuel sagsbehandlingstid

Den aktuelle sagsbehandlingstid giver et overblik over, hvor længe det netop nu tager at behandle en...
Driftsstatus

For oplysning om den aktuelle driftsstatus se venligst www.tinglysningsretten.dk, hvor det vil...