Velkommen til Det Digitale Tinglysningssystem

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom, andelsboliger, køretøjer, ægtepagter og løsøre mv.

Rettighederne offentliggøres i Tingbogen. Tinglysning kan være en betingelse for, at rettigheden er gyldig og beskyttet.

Forespørg uden log ind

Forespørg uden log ind, giver dig mulighed for at få vist summariske oplysninger i Tingbogen.

Forespørg med log ind

Forespørg med log ind, giver dig adgang til alle oplysninger i Tingbogen og til bestilling af officielle tingbogsattester.

Tinglysning mv.

Skal du oprette eller underskrive en anmeldelse mv., kan du logge ind her.